Okna pasywne

Expert Ogrody Zimowe Warszawa
czyli nowoczesna energooszczędność

Najprościej rzecz ujmując, okna pasywne mają nie dopuścić do „ucieczki” ciepła z domu. Te tradycyjne nie stanowią równie skutecznej bariery dla chłodu i dlatego wymuszają częstsze ogrzewanie budynku, co bezpośrednio przekłada się na większe wydatki oraz przynosi szkodę środowisku naturalnemu.

Okna, aby mogły być zastosowane w budynku pasywnym muszą osiągać izolacyjność cieplną nie przekraczającą 0,8 W/m2K. Im mniejszy współczynnik tym lepsze okno.

System MB-77HS to system modnych ostatnio drzwi balkonowych, podnoszono-przesuwnych, który zadowoli każdego; dla wymagających wysokiej energooszczędności okien i drzwi optymalny będzie system MB-86, w którym też po raz pierwszy zastosowano innowacyjny aerożel, posiadający właściwości izolacyjne. Najwyższą klasę, zarówno pod kątem izolacyjności jak i odporności na obciążenie wiatrem prezentuje system MB 104 Passive . Jest no najnowszy produkt spełniający wszystkie wymagania stawiane w budownictwie pasywnym. Posiada Certyfikat Passive House Institute Darmstadt dla obu wersji: MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero. W systemie MB 104 Passive współczynnik Uw może osiągać wartości nawet 0,53 W/(m2K).